Fiumei úti sírkert

2019.04.25

A 2018-as évre beütemezett, de elmaradt látogatást pótoltuk be. Idegenvezető segítségével a legnagyobb síremlékeket- mauzóleumokat kerestük fel. Nagyon szép, gondozott, hatalmas területen helyezkedik el Budapesten ez a sírkert.

Batthyány mauzóleum

A temető első monumentális építménye, melyet 1872-74 között építették neoreneszánsz stílusban. 1849. október 6-án gróf Batthyányi Lajost, az első független magyar kormány miniszterelnökét golyó által végezték ki, s holtestét titokban a pesti ferences templom kriptájában helyezték el. Újratemetése 1870.június 9-én a kiegyezés után vált lehetővé. A második sírhelye egyszerű márvány sírbolt volt, s a Pesti Napló, gyűjtést rendezett, s ebből építették fel a mauzóleumot, melyet 2x is kiraboltak, majd a 2000 évben felújították. Homlokzata teraszos, az alsó teraszon találjuk a kriptát, melyben végső nyugodalomba helyezték a miniszterelnök testét. A felső teraszon párkánnyal szegélyezett padka fut körbe.  Két kő oroszlán védi a holtak nyugalmát. Ebben a mauzóleumban nyugszik Batthyányi Lajos és özvegye gróf Zichy Antónia, fiuk Elemér, leányuk Ilona és unokájuk Beniczky Lea.

Deák Mauzóleum

Deák Ferenc (1803-1876) „a haza bölcse”, kiemelkedő államférfi, a Batthyányi kormány igazságügyi minisztere. 1876. január 28-án hunyt el szívinfarktusban. A nemzet saját halottjának tekintette, s a Magyar Tudományos Akadémia oszlopcsarnokában ravatalozták fel, itt Erzsébet királynő is lerótta kegyeletét.  A síremléke a Fiumei úti temető legmagasabb pontján található. Lépcsős pódiumra emelt, négyzetes alakú főépítmény, melyhez minden oldalról enyhén kiugró részek tartoznak, melyek a belső oldalfülkéket képezik.  Kupoláját Zsolnay kerámiák díszítik. 6 m magas, kezében pálmaágat tartó angyal szobor látható. Az eredeti szarkofág 1945-ben megsemmisült, helyette egyszerű mészkő koporsó áll.  A belső tér 26 m magas, Székely Bertalan freskói díszítik az oldalfalakat, amik egy idő után penészedni kezdtek, s ezért mozaikba tették azokat. A bejárattal szembeni lunettán az Igazság istennője és körülötte Deák barna ruhás alakja, Horváth Mihály püspök, és Andrássy Gyula miniszterelnök képeik láthatóak. A bejárat felett a Tudomány, balra az Önmérséklet, jobbra a Megbékélés allegóriáját láthatjuk. A mauzóleum falát bronztáblákba vésett versrészletek, szállóigék, törvényrészletek találhatók.

Kossuth mauzóleum

Kossuth Lajos (1802-1894) a Batthyány kormány pénzügy minisztere, Magyarország kormányzó elnöke. Száműzetésében is Magyarország függetlenségéért küzdött. s Ferenc József ezt nem bocsájtotta meg, így az állam helyett Budapestnek kellett eltemetetni. 1894. március 20-án hunyt el. Több százezres tömeg kísérte utolsó útjára, ideiglenes nyughelyére.  1909-ben adták át a londoni Albert Memorial mintájára készült mauzóleumot, melynek közepén egy zöld ónix díszszarkofág áll. De Kossuth hamvait az épület alatti kriptában helyezték el. A családtagokat az oldalsó szarkofágokban és kisebb sírboltokban helyezték el. A Kossuth díszszarkofágja felett a mennyezeten, mozaikképeken angyalok emelnek koszorút, a bejárat felett szintén angyalok tartják a születési évszámát, vele szemben pedig a halálának évszámát. Az igazság és a törvény jelképeit, a pallost és a törvénykönyvet a törvény nőalakjai tartják. A II. világháborúban és az 1956-os forradalom idején sérült a mauzóleum, de 2015-ben a Nemzeti Örökség Intézete helyre állíttatta.

Ganz mauzóleum

A mauzóleumban nyugszik Ganz Ábrahám svájci származású vasöntő mester (1814-1867), felesége Ganz Jozefina és nevelt lányuk Pospesch Anna. A mauzóleumot Ganz Jozefina építette, ez az első magánpénzből épült síremlék. A tulajdon joga magánkézben van, emiatt nem látogatható.

Munkásmozgalmi Panteon

1959-ben a Tanácsköztársaság negyvenedik évfordulóján adták át ezt az épületegyüttest: a mauzóleum, az előtte álló pilonok, és sírsétány, valamint a mellette álló két oldalparcella. A munkásmozgalom minden korszakából, akár újratemetéssel is helyezték el a hamvakat. Az urnákat (a legkiválóbbakét) a mauzóleumban a felső szinten helyezték el, az alsó szintre a többiek kerültek. A mauzóleumok előtt a sírsétányon került sor a koporsós temetésekre.

Menet közben láttuk Jókai Mór kőr alakú síremlékét, melynek a felső részén az alábbi felirat látható: „Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani”. Fejfája a lakóháza faszerkezetéből készült, egyszerű sírhant alatt nyugszik.

Ady Endre síremlékének ember nagyságú szobrát, Kádár János és felesége Tamáska Mária vörös márvány síremlékét, gróf Károlyi Mihály és felesége Andrássy Katinka hajlított ívű síremlékét, valamint több színész, költő és ismert politikusok nyughelyét láthattuk a sétánk során.

Képgalériánk megtekinthető itt.


Foglalkozások

Minden hónap harmadik keddjén 14 órától az Egri Civil Házban a 7-es nagyteremben.

3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9. (8-as csengő)

Szeretettel várunk minden érintett érdeklődőt!

A klub támogatója az Egri Kulturális és Művészeti Központ.

 


Elérhetőségek

Amazonok Klubja Eger

Levelezési cím:

Eger, Bolyki Tamás u. 11.

 

Rákbetegek Országos Szervezete

1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.

Levelezési cím:

1126 Budapest, Böszörményi u. 20-22.

 


Hírek

Klubnap változás
A novemberi klubnap időpontja változik | 2019.11.08

Felhívom klubtagjaink figyelmét, hogy a november havi klubnap nem 19-én lesz megtartva, ... Olvass tovább

Kékestető
kirándulás | 2019.06.29

2019. július 2-án Kékestetőre kirándulunk. Találkozunk 8:20-kor az egri buszpályaudvaron. ... Olvass tovább

Galyatető
kirándulás | 2019.06.20

2019. június 25-én Galyatetőre kirándulunk. Találkozunk 8:20-kor az egri buszpályaudvaron. ... Olvass tovább

További hírek